Uit de Helderse Courant, 1 mei 1995

VERGETEN LEGER UIT DE SINAĻ KEERT NA DERTIEN JAAR TERUG

.

Van onze verslaggever Jaco van Lambalgen

 
Vrijwel onopgemerkt hebben honderden militairen en marechaussees dertien jaar lang de eer van Nederland hoog gehouden in de Sinaï. Terwijl over hun collega-vredeshandhavers in Bosnië of Cambodja regelmatig stoere verhalen in de pers verschenen, haalden zij zelden de krantenkolommen. Het vergeten leger, werden de Sinaï-gangers wel genoemd. Morgen keren de laatste 28 terug naar huis.

Na dertien jaar is het genoeg geweest. Nederland kan niet onbeperkt blijven deelnemen aan individuele vredesoperaties, zo zei de toenmalige minister van defensie Ter Beek al in april 1993. Den Haag heeft vanaf het begin van de Multinationale Troepen en Waarnemers(MFO) in 1982 een verbindingseenheid geleverd en een detachement marechaussees om politietaken uit te voeren. De Nederlandse bijdrage schommelde steeds rond de 85 manschappen. Alles bij elkaar hebben 2400 Nederlanders in de Sinaï gediend. In totaal bestaat de vredesmacht uit ruim 2000 mensen uit een tiental landen.

Onbekend

"Er is echt heel weinig over de eenheid in de Sinaï bekend", zegt Mark Heemskerk. Hij kwam in januari terug, nadat hij vier en een halve maand als korporaal verbindingen had gewerkt in het MFO-Noordkamp in het Egyptische El-Gorah. "De familie hoorde niets. De enige keer dat er iets over ons in de krant verscheen was toen in december een wachtmeester omkwam bij een verkeersongeluk. Ook toen wij terug kwamen was de belangstelling heel gering". Heemskerk: "Wij waren met een groepje opgeleid om met het transportbataljon naar Bosnië te gaan, maar dat ging niet toen niet door. Wij zijn daarna met zijn allen uitgezonden naar de Sinaï". Heemskerk verzorgde met tien collega's de telefoon-, fax- en telex-verbindingen tussen El-Gorah en de andere eenheden van de vredesmacht."Het werk viel mee. Er gebeurde niet echt veel".

Camp David

De vredesmacht werd opgericht na de Camp-David-akkoorden in 1978 tussen Israël en Egypte, onder meer om toe te zien op de terugtrekking van de Israëlische troepen uit de Sinaï. De MFO bemant observatieposten en voert verkenningspatrouilles uit in de Sinaï. Omdat de Sovjetunie in de Veiligheidsraad dwars lag, in 1982 heerste nog de Koude Oorlog, werd de vredesmacht buiten de VN om opgezet. Amerikanen, Colombianen en militairen uit de Fiji vormen de kern van de MFO. Zij denken nog niet aan terugtrekken.

  De kosten van de operatie worden gedeeld door de Verenigde Staten, Egypte en Israël. Bekeken wordt nog of er op de door Israël bezette Golan-hoogvlakte een soortgelijke troepenmacht moet komen. Die zou onder meer moeten toezien op de nog overeen te komen teruggave van het plateau aan Syrië. Nederland besloot in de Sinaï mee te doen om bij te dragen aan een "rechtvaardige, duurzame en allesomvattende vredesregeling" in het Midden-Oosten. In al die jaren hebben zich weinig incidenten voorgedaan. De Nederlandse deelname werd dan ook zonder veel politieke discussie elke twee jaar verlengd.

"Met de terugtrekking verdwijnt een zonnig en ver oord voor de Nederlandse militair", schrijft overste J.Vlaming, de commandant van het laatste Nederlandse contigent, in het blad "De Achterbanier". Het grootste deel van de Nederlandse manschappen is al weg, er is alleen nog een ploeg achtergebleven om de activiteiten af te ronden. De werkzaamheden zijn overgedragen aan Amerikaanse en Colombiaanse militairen, waarna een Hongaarse eenheid in september de politietaak zal overnemen.

Haring en jenever bij afscheid van een "zonnig" oord

Korporaal Heemskerk en zijn ploegje zijn in het Noordkamp uitgeluid met een "Dutch Day", compleet met haring, erwtensoep, tulpen en klompen. Overste Vlaming staat de komende dagen hetzelfde te wachten. Gisteren werd overdag een afscheidsceremonie met buitengewone vlaggenparade gehouden, gisteravond werd in El-Gorah voor de laatste keer met "haring, jenever en oranjebitter" koninginnedag gevierd. Vlaming constateert met voldoening dat veel militairen van de verschillende krijgsmachtdelen in de MFO ervaring hebben opgedaan in vredesmissies. "Velen van ons hebben hier geleerd wat het is om in internationaal verband te werken, hoe andere nationaliteiten bepaalde zaken aanpakken en ervaren dat wij als Nederlanders goed zijn opgeleid".