Windows XP tips

Sinds februari 2007 is mijn "hoofd-"PC een XP machine. Daarnaast draait nog steeds m'n Pentium 3-550MHz met Windows 98. Niet alle 98 programma's en hardware werken onder XP...
Hier wat tips voor Windows XP:

Maak regelmatig een back-up van het register en zeker vrdat je nieuwe programma's gaat installeren. Daar waar Windows 98 automatisch back-ups maakt, moet XP het hebben van handwerk.

Een back-up maak je door in de register-editor linksboven te klikken op Bestand > Exporteren. Zet een kopie op de C-schijf n op een ander medium, een USB stick ofzo.

  • Vervelende extra tekstballonetjes uitschakelen: Gebruik het programma Tweak UI, en kijk bij de settings van "Taskbar and Start Menu"

  • Uitschakelen services. Sommige zijn overbodig of hebben te weinig nut om je PC te vertragen.
    Voer bij Start services.msc in.

  • Indexing service uitschakelen. Mocht dit programma per ongeluk ooit ingeschakeld zijn. De indexing service is bedoeld om het zoeken naar bestanden te versnellen, maar de PC wordt er flink trager van. Ga naar: Configuratiescherm -> Systeembeheer -> Computerbeheer -> +Services en toepassingen -> Services. In de rechter kolom staat de Indexing-service -> eigenschappen.

  • Onder XP is het mogelijk het vorige (wel werkende) stuurprogramma voor een stuk hardware terug te plaatsen.

  • Windows XP kent net als Windows 98 een veilige modus, druk tijdens het opstarten op F8.

  • Automatisch inloggen. Voer bij start controluserpasswords2 in en stel de opties in.