Octavo Día - Shakira + vertaling

El octavo dia Dios despues de tanto trabajar
Para liberar tensiones luego ya de revisar
Dijo todo esta muy bien es hora de descansar
Y se fue a dar un paseo por el espacio sideral
Quien se iba a imaginar que el mismo Dios al regresar
Iba a encontrarlo todo en un desorden infernal
Que se iba a convertir en un desempleado mas
De la tasa que anualmente esta creciendo sin parar

Op de achtste dag zei God, na het vele werken,
om te ontspannen en om alles te overzien;
"alles is in orde, het is tijd om uit te rusten"
en Hij maakte een tochtje door de sterrenhemel.
Wie had dat gedacht dat dezelfde God bij terugkomst,
alles in een helse rotzooi aan zou treffen.
Dat de werkeloosheid sterker zou stijgen dan de inflatie,
die jaarlijks doorgroeit zonder te stoppen.

 

Dit liedje is o.a.
te downloaden bij:
iTunes

      info

Desde ese entonces hay quienes lo han visto
Solo en las calles transitar
Anda esperando paciente por alguien
Con quien al menos tranquilo
Pueda conversar
Sindsdien zijn er mensen die Hem hebben gezien,
eenzaam lopend door de straten.
Hij wacht geduldig op iemand
met wie Hij minstens rustig
kan praten.
Mientras tanto este mundo gira y gira sin poderlo detener
Y aqui abajo unos cuantos nos manejan
Como fichas de ajedrez
No soy la clase de idiota
Que se deja convencer
Pero digo la verdad
Y hasta un ciego lo puede ver
Ondertussen draait deze wereld
onstopbaar door
en hier beneden worden we bestuurd door een paar enkelingen
als waren we schaakstukken.
Ik ben niet van het soort idioten
dat zich laat overtuigen
maar ik vertel de waarheid
en zelfs een blinde kan die zien.
Si a falta de ocupacion
O de excesiva soledad
Dios no resistiera mas
Y se marchara a otro lugar
Seria nuestra perdicion
No habria otro remedio mas
Que adorar a Michael Jackson
A Bill Clinton o a Tarzan
Als door gebrek aan bezigheid
of door overmatige eenzaamheid,
God het niet meer zou verdragen
en hij naar elders zou vertrekken,
dan zou het onze ondergang worden.
Er zou geen andere oplossing zijn
Dan het aanbidden van Michael Jackson,
Bill Clinten of Tarzan.
Mientras tanto este mundo gira y gira
Sin poderlo detener
Y aqui abajo unos cuantos nos manejan
Como fichas de ajedrez
No soy la clase de idiota
Que se deja convencer
Pero digo la verdad
Y hasta un ciego lo puede ver
Ondertussen draait deze wereld
onstopbaar door
en hier beneden worden we bestuurd door een paar enkelingen
als waren we schaakstukken.
Ik ben niet van het soort idioten
dat zich laat overtuigen
maar ik vertel de waarheid
en zelfs een blinde kan die zien.
Mientras tanto este mundo gira y gira
Sin poderlo detener
Y aqui abajo unos cuantos nos manejan
Como fichas de ajedrez
No soy la clase de idiota
Que se deja convencer
Pero digo la verdad
Y hasta un ciego lo puede ver

Shakira
Dit lied staat op het album
"Dónde están los ladrones?"
"Waar zijn de dieven?" (2002)

Ondertussen draait deze wereld
onstopbaar door
en hier beneden worden we bestuurd door een paar enkelingen
als waren we schaakstukken.
Ik ben niet van het soort idioten
dat zich laat overtuigen
maar ik vertel de waarheid
en zelfs een blinde kan die zien.

 

Vrij vertaald door Eddy de Kruijff, januari 2003.