Bad habit - Jenny Burton + vertaling

3:54 Dmin 1985

Shab shabba do wa dabba do wa (x4)

It's two AM who's that ringin' my phone
It's you explaining why you don't wanna be alone
Now I should hang up after what you put me through
There's no reason for me to talk to you

Sjap sjabbadoewa, dabbadoewa (x4)

Het is twee uur 's morgens, wie belt mij daar?
Het ben jij klagend over waarom je niet alleen wilt zijn
Ik zou nu moeten ophangen na alles wat je me hebt laten doormaken
Er is voor mij geen reden om met jou te praten

Except that
No one else can make me feel the way you do
It's a shame boy but my heart is hooked on you
You've been doing me wrong after since I let you in
But it's your love that thrills me to no end
Behalve dan
Niemand kan mij me laten voelen op de manier zoals jij dat doet
Het is een schande jongen, maar mijn hart is verslaafd aan jou
Je hebt me slecht gedaan sinds ik je binnenliet
Maar het is jouw liefde die me eindeloos opwindt
Chorus:

I've gotta bad bad habit baby
And baby it's you, baby it's you (x2)

Refrein:

Ik heb een slechte, slechte gewoonte liefje
En liefje dat ben jij, liefje, dat ben jij (x2)

Shab shabba do wa dabba do wa (x4)

It's eight AM who's knockin'at my door
It's a lady for you boy, now I can't take no more
She says that you're her man and she came to take you home
But didn't you tell me that you were all alone

Sjap sjabbadoewa, dabbadoewa (x4)

Het is acht uur 's morgens, wie klopt daar aan de deur?
Het is een dame voor jou jongen, nu kan ik er niet meer tegen
Ze zegt dat jij haar man bent en ze komt je meenemen naar huis
Maar vertelde je me niet dat jij helemaal alleen was?

Chorus

Solo

Chorus

Refrein

Solo

Refrein

You're a bad bad habit that I should break
Don't wanna loose the love you make no boy
But you're always some kind of mess
I never know what you expect no no

Chorus (x2)

Je bent een slechte gewoonte waarmee ik zou moeten breken
Ik wil de liefde die jij me geeft niet verliezen jongen
Maar jij bent altijd een soort chaoot
Ik weet nooit wat jij verwacht, nee, nee

Refrein (x2)

single Vrij vertaald door Eddy de Kruijff, 13 juni 2009.