Transall C-160

Transall is kort voor Transporter Allianz en slaat op de samenwerking tussen Frankrijk en Duitsland om dit toestel te ontwikkelen.

De Transall bestaat sinds 1967 en wordt nog steeds gebruikt.


Linken:

military-today.com