ANWB-wegwijzer terug in Nederland

De ANWB-wegwijzer uit de Sinaī-woestijn is net als de nederlandse vredestroepen naar huis teruggekeerd.

De wegwijzer stond van 1985 tot 1995 temidden van het nederlands contingent. In 1985 commandeerde toenmalig bondsraadslid (ANWB) Luitenant-Kolonel Stol namelijk een 107 man tellend bataljon in de zandbak "El Gorah", 40 km ten zuiden van Gaza. "Klompen, molens, tulpen en ANWB-bewegwijzering, dat waren de herkenningspunten voor onze mannen in de brandende zon", aldus Stol. De paal verloor met het vertrek van de vredestroepen na de akkoorden tussen Israël en Egypte in 1995 z'n functie. Hij krijgt nu een plaats in het ANWB-museum.

Uit het ANWB blad, aug '97.

wegwijzer